General Affairs Committee Chairperson Hiroshi Nishi Tohoku University
Vice-Chair Toshiyuki Hibiya The University of Tokyo
Takashi Furumura The University of Tokyo
Hajime Naruse Kyoto University
Finance Committee Chairperson Masato Nakamura Japan Aerospace Exploration Agency
Satoshi Ide The University of Tokyo
Takeshi Kakegawa Tohoku University
Michio Kawamiya Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Ikuho Yamada Chuo University
JpGU Meeting Organizing Committee Chairperson Yozo Hamano Japan Agency for Marine Earth Science and Technology
Vice-Chair Atsushi Kyono University of Tsukuba
Ikumi Akasaka Senshu University
Yusuke Iida Gakuin University
Ayumi Kotani Nagoya University
Katsuyoshi Michibayashi Nagoya University
Takashi Nakagawa University of Hong
Masato Nakamura Japan Aerospace Exploration Agency
Akiko Nakamura Kobe University
Hiroshi Nishi Tohoku University
Masahito Nose Kyoto University
Takayuki Nuimura Tokyo Denki University
Eiichi Tajika The University of Tokyo
Koji Wada Chiba Institute of Technology
Ikuho Yamada Chuo University
Masumi Zaiki Seikei University
Adviser Kazuyuki Kita Ibaraki University
Adviser Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Information System Committee Chairperson Yasuhiro Murayama National Institute of Information and Communications Technology
Vice-Chair Yasuhisa Kondo Research Institute for Humanity and Nature
Takashi Furumura The University of Tokyo
Yuichi S. Hayakawa Hokkaido University
Michio Kawamiya Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Yukinobu Koyama Oita College
Masahito Nose Kyoto University
Takashi Oguchi The University of Tokyo
Kazuyo Sakanoi Komazawa University
Kayoko Yamamoto University of Elctro-Communications
Global Strategy Committee Chairperson Simon Wallis The University of Tokyo
Secretary Teppei Yasunari Hokkaido University
Vice-Chair Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Kazuyoshi Endo Tokyo University
Masaki Fujimoto Japan Aerospace Exploration Agency
Toshitaka Gamo Former The University of Tokyo
Shigeko Haruyama Bioresouces,Mie University
Toshiyuki Hibiya The University of Tokyo
Gaku Kimura University of Marine
Masataka Kinoshita The University of Tokyo
Hisayuki Kubota Hokkaido University
Jun Matsumoto Metropolitan University
Hiroe Miyake The University of Tokyo
Yasuhiro Murayama National Institute of Information and Communications Technology
Takashi Nakagawa University of Hong
Hisashi Nakamura The University of Tokyo
Hiroshi Nishi Tohoku University
Eiji Ohtani Tohoku University
Koji Okumura Hiroshima University
Yoshiki Saito Shimane University
Kanako Seki The University of Tokyo
Kiyoshi Suyehiro Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Shogo Tachibana The University of Tokyo
Taka’aki Taira University of California,
Fumiko Tajima University of California
Takuya Tsugawa National Institute of Information and Communications Technology
Ikuho Yamada Chuo University
Educational Affairs Committee Chairperson Hiroshi Ichikawa Former Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Vice-Chair Gaku Kimura University of Marine
Vice-Chair Satoshi Miyajima Saitama Prefectural Kumagaya High School
Secretary Natsue Abe Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Secretary Yasushi Fujiwara Kanagawa Prefectual Mukainooka Technical High School
Secretary Masatsune Hatakeyama Seiko Gakuin High School
Secretary Hiroo Nemoto J.F.Oberlin University
Secretary Hiroshi Nishi Tohoku University
Secretary Tadao Nishiyama Kumamoto University
Secretary Yasuhiro Taguchi Chiba prefectural Sekiyado Highschool
Secretary Yutaka Takigami Gakuen University
Kunihiro Abe Shimane Penunsula Shinjiko Narumi, Kuibiki Geopark Promotion Committee
Shintaro Hayashi Akita University Graduate School of Education
Keiichi Hayashi Konan University
Yutaka Ichikawa Kyoto University
Kazuaki Iida Urawahigashi high school,Saitama
Teppei Ishiuchi Miyagi University
Hiroyuki Konishi Kyoiku University
Masashige Minamishima Tokyo Metropolitan Ryogoku Senior Hight School
MITA Hajime Fukuoka Institute of Technology
Hitoshi Nakai Kobuchisawa Research Institute for Nature and Education
Koshi Nishimura Toyo University
Takayuki Nuimura Tokyo Denki University
Takashi Oda University of Education
Hiroshi Shimazu Rissho University
Masaaki Shirai Metropolitan University
Nobukazu Soma National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Hiroshi Tsuno National University
Nobuyuki Yamada Kochi University
University and Graduate School Education Subcommittee Chairperson Yoichi Fukuda Kyoto University
Koichiro Fujimoto Gakugei University
Rie Hori, S. Ehime University
Hiroshi Nishi Tohoku University
Tadao Nishiyama Kumamoto University
Kou Yamada Waseda University
School Curriculum Subcommittee Chairperson Satoshi Miyajima Saitama Prefectural Kumagaya High School
Vice-Chair Yasuhiro Taguchi Chiba prefectural Sekiyado Highschool
Vice-Chair Yutaka Takigami Gakuen University
Yasushi Fujiwara Evening Classes; Integrated Course, Kanagawa Prefectual Mukainooka Technical High School
Masatsune Hatakeyama Seiko Gakuin High School
Kazuaki Iida Urawahigashi high school,Saitama
SHUNGO KAWAGATA National University
Norihito Kawamura Akita University
Norihiko Kobayashi Seibu Gakuen Bunri High School
Masashige Minamishima Tokyo Metropolitan Ryogoku Senior Hight School
Hiroo Nemoto J.F.Oberlin University
Yoshihiro Niwa The University of Tokyo
tamiki togashi Urawa High school
Takeshi Uemura Osaka Prefectural Otemae Senior High School part-time course
Masato Watanabe Kawasaki Municipal Ida Primary School Minute classrooms
Michiko Yajima Nihon University
Hikaru Yokoyama Hokusho University
Educational Subcommittee for International Affairs Chairperson Norihito Kawamura Akita University
Yoshisuke Kumano Shizuoka University
Takeshi Matsumoto University of the
Saori Nakai The University of Tokyo
Tamano Omata Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Yutaka Takigami Gakuen University
Publicity and Outreach Committee Chairperson Eiichi Tajika The University of Tokyo
Secretary Hideaki Miyamoto The University of Tokyo
Secretary Hajime Naruse Kyoto University
Secretary Shogo Tachibana The University of Tokyo
Secretary Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Secretary Hiromi Yokoyama KAVLI INSTITUTE FOR THE PHYSICS AND MATHEMATICS OF THE UNIVERSE
Vice-Chair Katsuyoshi Michibayashi Nagoya University
Vice-Chair      Tatsuhiko Hara Building Research Institute
Ayako Abe-Ouchi The University of Tokyo
Kazuhisa Goto The University of Tokyo
Yusuke Iida Gakuin University
YASUKO KASAI National Institute of Information and Communications Technology
Keiko Konya Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Miwa Kuri Tohoku University
Junichiro Kuroda The University of Tokyo
Go Murakami Japan Aerospace Exploration Agency
Masahito Nose Kyoto University
Naohiko Ohkouchi Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Akira Oka The University of Tokyo
Koji Okumura Hiroshima University
Katsushi Sato Kyoto University
Yasuhito Sekine Tokyo Institute of Technology
Yutaka Takigami Gakuen University
Atsushi Tani Kobe University
Akihiko Tomiya National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Takao Ubukata Kyoto University
Hiroaki Ueda Graduate School of Life and Environmental Sciences
Koji Wada Chiba Institute of Technology
Kou Yamada Waseda University
Kazuo Yoshimoto City University
Kazunori Yoshizawa Hokkaido University
JGL Editorial Subcommittee (JGL Editorial committee) Chairperson Eiichi Tajika The University of Tokyo
Secretary Shogo Tachibana The University of Tokyo
Vice-Secretary Akihiko Tomiya National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Ayako Abe-Ouchi The University of Tokyo
Kazuhisa Goto The University of Tokyo
Junichiro Kuroda The University of Tokyo
Katsuyoshi Michibayashi Nagoya University
Naohiko Ohkouchi Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Akira Oka The University of Tokyo
Koji Okumura Hiroshima University
Katsushi Sato Kyoto University
Yasuhito Sekine Tokyo Institute of Technology
Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Atsushi Tani Kobe University
Takao Ubukata Kyoto University
Hiroaki Ueda Graduate School of Life and Environmental Sciences
Koji Wada Chiba Institute of Technology
Kazunori Yoshizawa Hokkaido University
Public Session Subcommittee Chairperson Tatsuhiko Hara Building Research Institute
Vice-Chair Hideaki Miyamoto The University of Tokyo
Yusuke Iida Gakuin University
Miwa Kuri Tohoku University
Katsuyoshi Michibayashi Nagoya University
Hajime Naruse Kyoto University
Yasuhito Sekine Tokyo Institute of Technology
Eiichi Tajika The University of Tokyo
Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Yutaka Takigami Gakuen University
Environment and Disaster Coping Committee Chairperson Jun Matsumoto Metropolitan University
Vice-Chair Daisaku Kawabata National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Vice-Chair Masaki Matsushima Tokyo Institute of Technology
Hideharu Akiyoshi National Institute for Environmental Studies
Hisashi Aoki Gakugei University
Toshihisa Asano Hiroshima University
Tatsuro Chiba Asia Air Survey Co., Ltd.
Keisuke Fukushi Kanazawa University
Takeshi Hayashi Akita University
Satoshi Ide The University of Tokyo
Takashi Inokuchi National Research Institute foe Earthscience and Disaster Prevention
Katsuhisa Kawashima Niigata University
Kazuyuki Kita Ibaraki University
Akihisa Kitamura Shizuoka University
Mamoru Koarai Ibaraki University
Yasuhisa Kuzuha Mie University
DAN MATSUMOTO National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Yuki Matsushi Kyoto University
Shinichi Matsushima Kyoto University
Yoshinori MIYACHI National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Yoshiyuki Murayama Yamagata University
Chiaki T. Oguchi Saitama University
Koji Okumura Hiroshima University
Tsuneo Ono Fisheries Research Agency
Yoshinori OTSUKI Tohoku University
Hitoshi SAITO Gakuin University
Yuji Sakuno Hiroshima University
Hiroshi, P. Sato Nihon University
Yoshinori Shoji Meteorological Research Institute
Masaya Suzuki National institute of Advanced Industrial Science and Technology
Akimichi Takagi Meteorological Research Institute
Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Takato Takemura Nihon University
Shigenobu Tanaka Kyoto University
Hiroshi Une Geospatial Information Authority of Japan
Atsushi Urabe Niigata University
Yuhji Yamamoto Kochi University
Norio Yanagisawa National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Masayuki Yoshimi National institute of Advanced Industrial Science and Technology
Committee for diversity management and talent pool Chairperson Chiaki T. Oguchi Saitama University
Vice-Chair Natsue Abe Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Vice-Chair Kazuyo Sakanoi Komazawa University
Vice-Chair Teppei Yasunari Hokkaido University
Atsuko Amano National institute of Advanced Industrial Science and Technology
Mayumi ARAI National Museum of Emerging Science and Innovation
Yasuhiro Fujimitsu Kyushu University
Takahisa Furuichi Hokkaido University
Morihisa Hamada Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Natsuko Hamamura Kyushu University
Naomi Harada Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Rie Hori, S. Ehime University
Hidekatsu Jin National Institude of Information and Communications Technology
Keiko Konya Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Yoshiko Kosugi Kyoto University
Fukashi Maeno The University of Tokyo
Hiroshi Matsuyama Metropolitan University
Yukari Miyashita National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Kazuyoshi Moriya Waseda University
Naoko Nagumo Public Works Research Institute
Yoshiko Ogawa University of Aizu
Rumi Ohgaito Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Wonsuh Song Hosei University
Tetsuo Sueyoshi National Institute of Polar Research
Yukihiro Takahashi Hokkaido University
Sachiko Tanaka National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
Yuki Tosaki National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Noriyoshi Tsuchiya Tohoku University
Hiroshi Tsuno National University
Sachi Wakasa Akita University
Sei-ichiro WATANABE Nagoya University
Katsuyuki Yamashita Okayama University
Chisato Yoshikawa Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Awards Committee Chairperson Akiko Nakamura Kobe University
Vice-Chair Hajime Naruse Kyoto University
Shin’ichi Iida Forestry and Forest Products Research Institute
Yukio Isozaki The University of Tokyo
Shin-ichi Ito The University of Tokyo
Hiroyuki Kagi The University of Tokyo
Hitoshi Kawakatsu The University of Tokyo
Kensei Kobayashi National University
Akihiko Kondoh Chiba University
Tsutomu Nagatsuma National Institute of Information and Communications Technology
Masato Nakamura Japan Aerospace Exploration Agency
Sho Sasaki Osaka University
Takehiko Suzuki Metropolitan University
Simon Wallis The University of Tokyo
Subcommittee for Outstanding Student Presentation Award Chairperson Hajime Naruse Kyoto University
Tatsuto Aoki Kanazawa University
Tetsuya Hiyama Nagoya University
Shin-ichi Ito The University of Tokyo
Robert Jenkins Kanazawa University
Tetsuo Kawakami Kyoto University
Yoshio Kawatani Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Fukashi Maeno The University of Tokyo
Tomokatsu Morota Nagoya University
Keiichi Tadokoro Nagoya University
Akimasa Yoshikawa Kyushu University
Selection Committee for Nishida Prize for Promotion of Geo- and Planetary Science

Term: from October 2018 to March 2019
ChairpersonMakoto TaniUniversity of Human Environments
Vice-ChairHisashi UtadaThe University of Tokyo
Nakamura EizoOkayama University
Tadahiro HayasakaTohoku University
Kensei KobayashiNational University
Katsuyoshi MichibayashiNagoya University
Taishi NakamotoTokyo Institute of Technology
Hisashi NakamuraThe University of Tokyo
Takahiro ObaraTohoku University
Koji OkumuraHiroshima University
Takeshi SagiyaNagoya University
Yoshifumi SaitoJapan Aerospace Exploration Agency
Daisuke SuetsuguJapan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Yutaka YoshikawaKyoto University