Information

■Important Dates

2010
09/01
セッション提案開始
10/04
展示企画出展者募集開始(定員になり次第終了)
10/26
セッション提案締切
12/20
開催セッション一覧公開
2011
01/11
予稿原稿投稿募集開始
01/11
大会参加登録申込開始
01/31
17:00
予稿原稿投稿募集早期締切
02/04
12:00 正午
予稿原稿投稿募集締切
03/10
大会アルバイト募集開始
03/31
会合・夜間集会申込開始
05/09
大会参加登録申込早期締切

協賛・後援

■過去の大会

2010 | 2009 | 2008 | 2007